Úvod

Vítejte na stránkách zpětného odběru použitých pneumatik, který je zajišťován v rámci solidárního systému povinných osob. Solidární systém povinných osob a s tím související povinnosti dle zákona o odpadech tvoří výrobci vozidel a akreditovaní zástupci. Tato internetová prezentace Vám nabízí řadu užitečných informací související s problematikou zpětného odběru použitých pneumatik.

Více informací o solidárním systému

25.05.2016 Vybrané ukazatele odpadového hospodářství v oblasti olejů a pneumatik do roku 2014 - odkaz: http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/vybrane_ukazatele_odpadoveho_hospodarstvi/$FILE/OODP-vyhodnoceni_2002-2014_pneumatiky_oleje-20150408.pdf, ZDROJ: MŽP ČR

15.03.2016 V roce 2015 se prostřednictvím Solidárního systému podařilo sebrat 1104,330 tun použitých automobilových pneumatik, z čehož se materiálově využilo 1104,330 tun. Samotná účinnost procesu materiálového využití pak byla 100,0%. Úroveň zpětného odběru ve výši 35%, která byla členy solidárního systému dosažena je v souladu s § 38a odstavce (1) zákona o odpadech. Partnerem v oblasti sběru a zpracování použitých pneumatik je společnost RPG Recycling, s.r.o.

Archiv novinek