Úvod

Vítejte na stránkách zpětného odběru použitých pneumatik, který je zajišťován v rámci solidárního systému povinných osob. Solidární systém povinných osob a s tím související povinnosti dle zákona o odpadech tvoří výrobci vozidel a akreditovaní zástupci. Tato internetová prezentace Vám nabízí řadu užitečných informací související s problematikou zpětného odběru použitých pneumatik.

Více informací o solidárním systému

21.09.2016 Kolektivní systém ELTMA pro použité pneumatiky má k 15/9/2016 dle Seznamu povinných osob vedeného na internetových stránkách MŽP 15 plnících subjektů, což je 9% ze všech plnících subjektů. zbylých 152 subjektů si vybralo individuální plnění.

01.09.2016 Seznam osob, které podaly zprávu o zpětném odběru za roky 2011, 2012, 2013 a 2014 - více na: http://www.mzp.cz/cz/seznam_povinnych_osob

Archiv novinek